Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR NUUD BV

NUUD BV |Koningin Wilhelminaplein 13 (WFC), unit 1.03.05 |1062 HH AMSTERDAM - NL

Zo werken we: de algemene leveringsvoorwaarden van NUUD.

 

1. Algemeen

1.1 NUUD is een geregistreerd handelsmerk van NUUD BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder het nummer 69328943. Het BTW nummer is (NL) 857833479B01. NUUD is gevestigd Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HH in AMSTERDAM.

1.2 Bereikbaarheid: je kunt ons voor al je vragen het makkelijkste bereiken per email of via facebook messenger. Wil je liever telefonisch contact? Laat dan je telefoonnummer hier achter op en we bellen je binnen 1 werkdag terug.

2. Aanvaarding en jouw rechten als klant

2.1 Deze voorwaarden gelden als je een bestelling plaatst bij NUUD of als je NUUD machtigt tot het afschrijven van het bestelbedrag van je bankrekening.

2.2 Levering: na bestelling en betaling wordt NUUD binnen minimaal 24 uur en maximaal 72 uur verstuurd.

2.3 Je kunt je bestelling retourneren binnen 14 dagen. Als je NUUD terug wilt sturen na ontvangst, dan accepteren wij enkel verpakkingen waarbij de seal op de tube zit (ongeopende tube) en we verwachten dat je zorgvuldig omgaat met de verpakking, zodat we de producten in goede staat terug kunnen ontvangen. De portokosten van de retourzending zijn voor jouw rekening.

2.4 We doen natuurlijk ons uiterste best om alles volgens verwachting te laten verlopen. Is er toch iets niet gegaan zoals verwacht, dan lossen we dat zo snel mogelijk voor je op. Mocht je bestelling niet goed zijn aangekomen, dan sturen we je een vervangend pakket toe.

2.5 Heb je NUUD correct teruggestuurd, dan betalen we het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar altijd binnen 14 dagen na bevestiging van ontvangst van de retourzending, terug. Hebben we een fout gemaakt in de betaling? Je kunt 3 maanden lang reclameren en dan storten we het geld terug.

Voor de levering van goederen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (NUUD BV aan de Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HH te Amsterdam, info@nuud.care) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Voor diensten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (NUUD BV aan de Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HH te Amsterdam, info@nuud.care) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Voor digitale inhoud

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (NUUD BV aan de Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HH te Amsterdam, info@nuud.care) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

3. Ons aanbod

3.1 Geldigheid: als ons aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of bepaalde voorwaarden, dan vermelden we dat altijd duidelijk bij het aanbod.

3.2 Omschrijving: we doen ons best om het aanbod zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en de afbeeldingen zo waarheidsgetrouw mogelijk te laten zijn, zodat je een goede beslissing kunt nemen. Maken we ergens een foutje, dan kan dat helaas gebeuren en kun je ons er niet aan houden. Het aanbod bevat altijd de prijs inclusief BTW en verzendkosten, wat je moet doen om te bestellen, hoe je kunt betalen en hoe je contact met ons kunt opnemen.

4. Wet Bescherming Persoonsgegevens

We nemen je gegevens op in ons centrale bestand. Daarmee houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen over NUUD. We houden ons hierbij altijd aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We delen alleen persoonlijke gegevens met derden voor het verwerken van bestellingen of voor beperkte marketingtoepassingen zoals vermeld in ons privacybeleid. Wil je niet meer op de hoogte gehouden worden, dan kun je je altijd afmelden via de info@nuud.care link onder aan ieder e-mailtje.

5. Aansprakelijkheid

5.1 NUUD garandeert dat de door ons geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door NUUD verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

5.2 NUUD garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu.

5.3 De aansprakelijkheid van NUUD (anders dan productaansprakelijkheid) is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het product. NUUD is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Amsterdam,  19 maart 2024