4246 kilo plastic is niet in de natuur terechtgekomen. Dankzij jou!

4246 kilo plastic is niet in de natuur terechtgekomen. Dankzij jou!
Hallo!

Dit is een update over onze samenwerking met rePurpose Global. En iedereen die nuud gebruikt is ook onderdeel van dit succes. Met elke tube die we hebben verkocht, kunnen we iets doen aan laagwaardig plastic.
In 8 maanden tijdens hebben we duizenden kilo’s van die lastig-te-recyclen plastic teruggehaald. En tegelijk hebben we vrouwen geholpen met een duurzaam inkomen.

We doen ons project in de Indiaanse stad Aurangabad. De vrouwelijke afvalwerkers zamelen daar de meerlaagse plastics (MLP) in. MLP wordt gebruikt om alles te maken, van chipverpakkingen tot snoeppapiertjes. In tegenstelling tot hardere en gemakkelijk te recyclen soorten plastic zoals PET met een terugwinningspercentage (voor ons was dit een nieuw woord trouwens) van meer dan 60-70%, hebben laagwaardige plastics een terugwinningspercentage van minder dan 5%. Deze plastics komen ook het vaakst in het milieu terecht en vervuilen het water. Nuud heeft - samen met jullie - op deze manier 4246 kilo teruggehaald.
Na de inzameling van het MLP scheiden, reinigen en transporteren de afvalwerkers het plastic naar ovens, de beste milieuoptie zoals voorgeschreven door het Verdrag van Bazel van de Verenigde Naties. Uit het plastic wordt energie teruggewonnen en het resterende afval wordt effectief afgevoerd zonder schadelijke uitstoot. Dit initiatief verwijdert moeilijk te recyclen plastic afval zonder het naar stortplaatsen te sturen en verminder het gebruik van steenkool in het cementproductieproces. Hierdoor neemt de uitstoot van broeikasgassen af. Tot op nu heeft nuud geholpen bij het vervangen van meer dan vier ton steenkool die wordt gebruikt bij de cementverwerking en op deze manier is er ongeveer 8 ton cement geproduceerd voor de bouw van lokale infrastructuur.

Nuud doet er alles aan om een blijvende, positieve impact te hebben op de natuur en de mensen die erin leven. We investeren daarom in de inzameling, verwerking en hergebruik van twee keer zoveel plastic afval als we gebruiken in onze hele bedrijfsvoering. Daarmee verminderen we de hoeveelheid schadelijke plastic die normaal gesproken in de natuur terechtkomt én verbeteren we de situatie van vrouwelijke afvalwerkers.
x
nuud

Andere artikelen